HET BELEIDSPLAN

 In dit beleidsplan worden de visie en missie van Stichting Kasulu duidelijk vermeldt, de ambities en de strategieën om ons doel te realiseren door gebruik te maken van de potentie die de stichting heeft.

VISIE EN MISSIE

Stichting Kasulu is een non-profit organisatie die als doel heeft kinderen van arme gezinnen in Tanzania de kans te geven om naar school te gaan. Wij vinden dat ieder kind toegang moet hebben tot goed onderwijs om zichzelf te ontwikkelen en voor te bereiden voor de toekomst.

Het gaat om kinderen in de leeftijd van 6 tot 20 jaar, uit Kasulu District, zoals wezen, straatkinderen of kinderen van arme families. Het doel is om ervoor te zorgen dat deze kinderen over de middelen beschikken om een onderwijs te volgen, doormiddel van donaties.

Mountain Peak

AMBITIES

Dankzij donateurs en sponsors gaan nu meer dan 50 kinderen en jonge volwassenen naar school (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs).
Wij hopen van harte dat er nog veel meer kinderen naar school kunnen en dat deze kinderen verder kunnen leren, zodat het volwassenen met kennis worden. Want alleen met kennis is het mogelijk om een toekomst op te bouwen, zich een volwaardig mens te voelen en uit de armoede te ontsnappen.

Sinds 2010 heeft de stichting veel meer aandacht besteed aan beroepsopleidingen om jonge mensen en vooral vrouwen snel aan een vaardigheid en eventueel een baan te helpen. Meer dan 20 jonge mensen zijn nu opgeleid als elektriciens, fiets- en motormaker, kledingmakers, apotheekassistenten en chauffeurs. Om deze ambitie nog verder te realiseren, bouwt Stichting Kasulu  een educatief/gezondheidscentrum in Kasulu District . De eerste fase van het bouwen is gesponsord door Het Weeshuis der Hervormden te Schiedam.

 

Het centrum heeft twee functies: een training centrum waar jonge mensen, vooral vrouwen, een kans krijgen om zich te ontwikkelen. Voor de rest functioneert het als een gezondheidscentrum waar vooral zwangere vrouwen informatie kunnen ontvangen over zwangerschap en training over gezondheid en hygiëne, zoals AIDS en andere ziektes. Voor veel bewoners van het district zijn gezondheid faciliteiten namelijk ver van waar ze wonen. Dit centrum is veelzijdig en kan voor verschillende doelen goed ingezet worden om de bewoners van Kasulu te helpen. Het centrum is, met opzet, in ruraal Kasulu gebouwd.

Holding Plant
Modern Office

STRATEGIE

  • Regelmatige vergaderingen onder de bestuurders van Stichting Kasulu om de voortgang te beoordelen en eventuele plannen te realiseren

  • Constant contact houden met het centrum en vertegenwoordigers in Kasulu

  • Regelmatig bezoeken van de gesponsorde kinderen en een vergadering en kennismaking tussen de gesponsorde en de vertegenwoordigers van de stichting. Dit vindt plaats in juni in Kasulu.

  • Nieuwe sponsors/donateurs werven doormiddel van de website en mond tot mond marketing.

  • Meer beroepsopleiding programma’s voor jonge mensen in Kasulu tussen 2020 - 2025

BELONGINGSBELEID

Directieleden en medewerkers van Stichting Kasulu ontvangen geen salaris/beloning. Gemaakte kosten kunnen worden vergoed, mits de kosten gerelateerd zijn aan de stichting. Deze kosten gaan vaak over overhead kosten zoals bellen, printen van lesmaterialen en een vergoeding voor het rijden naar een stichting event. Andere kosten zijn bank kosten om het geld naar Tanzania te sturen.

Financiele verslagen 2016, 2017 en 2018

Klik hieronder voor de financiele verslagen van de laatste jaren. Wilt u meer verslagen, dan kunt u deze bij de Stichting opvragen.

Financieleverslag 2016

Financieleverslag 2017

Financieleverslag 2018

JAARVERSLAGEN

Over de jaren heen hebben wij veel kinderen gesponsord om naar school te gaan, door uw steun. U kunt hier klikken voor een verslag van 2019 over waar de sponsorkinderen (ze zijn nu allemaal volwassenen) zijn. Om privacy reden hebben wij de namen van de, door u, gesponsorde kinderen weggehaald. 

Wij hebben ook onze programma uitgebreidt naar beroepsopleidingen. Hier zijn meer dan 30 jong volwassenen gesponsord om een beroepsopleiding te volgen. Hier zijn we ook gestart met het bouwen van een educatie- en infoirmatiecentrum. Kijk hier voor meer informatie in een folder over waar het project in 2019 is.

 

Wilt u ons hier ook in steunen voor zonnepanelen, boeken, lesmaterialen en wat salaris voor de leerkrachten? Wij verwelkomen u graag als donateur. U kunt ook zelf naar Tanzania gaan om daar voor een paar weken/maanden te werken als vrijwiliger. Alvast bedankt!